Контакти

Екип – помощник на студенти от Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ гр.Свищов:
www.uni-svishtov.helper.bg
Е: uni-svishtov@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от УНСС гр.София:
www.unwe.helper.bg
Е: unwe@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от Икономически университет – Варна:
www.ue-varna.helper.bg
Е: ue-varna@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“:
www.vfu.helper.bg
Е: vfu@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“:
www.uni-plovdiv.helper.bg
Е: uni-plovdiv@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
www.uni-vt.helper.bg
Е: uni-vt@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от Русенски Университет „Ангел Кънчев“
www.uni-ruse.helper.bg
Е: uni-ruse@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
www.bfu.helper.bg
Е: bfu@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от Международно Висше Бизнес Училище
www.ibsedu.helper.bg
E: ibsedu@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
www.nbu.helper.bg
E: nbu@helper.bg
Facebook

Екип – помощник на студенти от ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
www.vuarr.helper.bg
E: vuarr@helper.bg
Facebook

logo-helper

Т: (Viber) 0885 82 00 69 (от 10:00 до 21:00 можете да се свържете с нашия координатор на поръчките)